ผลิตภัณฑ์ บ้านภูมิเวท

ผลิตภัณฑ์

กระเป๋ารักษ์โลก (ลายแบบเย็บติดปะด้วยมือ)

กระเป๋าผ้ 191008 0005     กระเป๋าผ้ 191008 0001     กระเป๋าผ้ 191008 0003
     กระเป๋าผ้ 191008 0007     กระเป๋าผ้ 191008 0004     กระเป๋าผ้ 191008 0009

กระเป๋ารักษ์โลก (ลวดลายแบบการเพ้นท์ และลายแบบมัดย้อม)

      กระเป๋าผ้ 191008 0021     กระเป๋าผ้ 191008 0018     กระเป๋าผ้ 191008 0019
     กระเป๋าผ้ 191008 0024     กระเป๋าผ้ 191008 0025     กระเป๋าผ้ 191008 0022

ผ้าบาติก

 

Additional information