ข่าวประชาสัมพันธ์

 


 

- ประกาศ สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (บ้านภูมิเวท) เรื่องรับสมัครสอบจ้างเหมาเอกชน ตำแหน่ง พี่เลี้ยง จำนวน 1 ตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 15-23 มีนาคม 2564 ในวันเวลาราชการ ณ ตึกอำนวยการสถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (ดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม)

 


- ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาอาหารประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สำหรับเดือนมกราคม ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

- ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบจ้างเหมาเอกชน สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เปิดรับสมัครสอบจ้างเหมาเอกชน ตำแหน่งครูช่วยสอน จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้าง 15,000.-บาท ระหว่างวันที่ 17-25 พฤศจิกายน 2563 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)ปล. เน้นเรื่องการสื่อสารภาษาอังกฤษ ระดับดี (การพูด อ่าน เขียน)สำหรับสอนเด็กชายไทยและต่างชาติ

- ประกาศ กรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่องประกวดราคาซื้อ การจัดหายานพาหนะรถบรรทุก (ดีเซล) 4 ตัน 6 ล้อ ของสถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิค (e-bidding) ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม) 

 


 

- เรื่อง ประกวดราคาซื้ออาหารประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยยื่นเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 18 กันยายน 2563 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

- รายการวัสดุอาหาร ปี 2564 (คุณลักษณะวัสดุอาหารประจำปีงบประมาณ 2564)

-  ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ณ ปัจจุบันขยายวงกว้าง กระทรวงสาธารณสุขจึงได้กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ทางสถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด จึงขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวของและแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่เข้ามายังหน่วยงาน ไม่ว่าจะมาติดต่อราชการ บริจาคเงิน/สิ่งของ หรือเลี้ยงอาหาร ขอให้สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกท่าน ล้างมือด้วยเจลหรือน้ำสบู่ และตรวจวัดอุณหภูมิ ณ จุดบริเวณที่เตรียมไว้ให้  ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ


 -เด็กๆในความอุปการะร่วมกับจิตอาสา ชมรมวาดรูปเอไอเอส และกลุ่มเติมฝัน แบ่งปัน ร่วมกันวาดภาพระบายสีกำแพงภายในสถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (คลิ๊กดูรายละเอียด/รูปภาพ)


- ร้านอาหารโคเอ็น ซูซิ บาร์ ทำบุญเลี้ยงอาหารญี่ปุ่น ให้กับเด็กๆ ในความอุปการะและเจ้าหน้าที่ของบ้านภูมิเวท และบริจาคเงิน สิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภค (คลิ๊กเพื่อดูภาพ)


-  สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผู้ปกครองอรุณี เต็งสุวรรณ์ พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จัดพิธีลงนามถวายอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (คลิ๊กเพื่อดูภาพ)


 - พ.ต.อ.กิตติศักดิ์ เที่ยงกมล ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศร์และคณะ จัดเลี้ยงอาหารมื้อกลางวัน เนื่องในวันตำรวจแห่งชาติ ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ต.ค. 59 (คลิ๊กเพื่อดูภาพ)


 - ภาพกิจกรรมงานวิ่งการกุศล BIG BLUE 2016 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2559 โดยนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการเปิดงานวิ่งการกุศลครั้งนี้ (คลิ๊กเพื่อดูภาพ)

  - กระเป๋ารักษ์โลก

 

 

Additional information