ติดต่อเรา

 

สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด
(บ้านภูมิเวท)
เลขที่ 2/2 ม.1 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. 02 583 3500 ,02 583 8345
ฝ่ายบริหาร ต่อ 100 ฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์ ต่อ 106
 โทรสาร 02 583 3500 ต่อ 200
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Additional information