ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

newpulse e0ประกาศ  ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาซื้อประกวดราคาอาหารประจำปีงบประมาณ 2563 สำหรับเดือนเมษายน ถึง เดือนกันยายน 2563 ด้วยวิธี E-Bidding ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีกำหนดยื่นข้อเสนอราคา ในวันที่ 9 มีนาคม 2563 ระหว่างเวลา 8:30 น. ถึง 16:30 น. (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

 

Additional information