สิ่งของที่ขอรับการสนับสนุน

รายละเอียดสิ่งของที่ขอรับการสนับสนุน

น้ำยาทำความสะอาดพื้น/น้ำยาล้างห้องน้ำ
น้ำยาฆ่าเชื้อเดลตอน
ครีมทาผิว
โฟมล้างหน้า (เด็กผู้ชาย)
รองเท้าแตะ เบอร์ 11-12
กางเกงในผู้ชาย ไซต์ S,M,L
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อเข็น 2 คัน
อาหารแห้งได้แก่
ข้าวสาร
น้ำมันพืช
ไข่ไก่สด
น้ำดื่ม

ผลิตภัณฑ์ บ้านภูมิเวท

ผลิตภัณฑ์

กระเป๋ารักษ์โลก (ลายแบบเย็บติดปะด้วยมือ)

กระเป๋าผ้ 191008 0005     กระเป๋าผ้ 191008 0001     กระเป๋าผ้ 191008 0003
     กระเป๋าผ้ 191008 0007     กระเป๋าผ้ 191008 0004     กระเป๋าผ้ 191008 0009

กระเป๋ารักษ์โลก (ลวดลายแบบการเพ้นท์ และลายแบบมัดย้อม)

      กระเป๋าผ้ 191008 0021     กระเป๋าผ้ 191008 0018     กระเป๋าผ้ 191008 0019
     กระเป๋าผ้ 191008 0024     กระเป๋าผ้ 191008 0025     กระเป๋าผ้ 191008 0022

ผ้าบาติก

 

Bag Love Earth

กระเป๋ารักษ์โลก

ราคา 120.-บาท

มูลนิธิสงเคราะห์ฯ

logo 0001

          มูลนิธิสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กชายบ้านภูมิเวท ตั้งอยู่ที่ 2/2 หมู่ 1 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 เบอร์โทร 0 2960 9092

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ คือ

     1. เพื่อให้การสนับสนุนการดำเนินงานสงเคราะห์ และคุ้มครองสวัสดิภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิต
         ของเด็กในสถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (บ้านภูมิเวท)

     2. เพื่อให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้านต่างๆ ของสถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (บ้านภูมิเวท)

     3. เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาครอบครัวของเด็กในสถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (บ้านภูมิเวท) เพื่อให้
         สามารถรับเด็กกลับไปอุปการะ ได้อย่างเหมาะสม

     4. เพื่อดำเนินการเพื่อประโยชน์ หรือร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน
         เพื่อสาธารณประโยชน์

     5. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง แต่ประการใด

การรับบริจาคของมูลนิธิ ดังนี้

img033

จิตอาสา

.

Additional information