เมื่อวันที่ 28 เม.ย.63 อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน พร้อมด้วย ผอ.กสส. เข้าเยี่ยมชมสถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด
สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด ได้รับรางวัลหน่วยงานดีเด่น เนื่องในวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2562
ร่วมงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2562
สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด ได้รับรางวัลหน่วยงานดีเด่น เนื่องในวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2562
สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด รับมอบเงินบริจาค ประมูลทุเรียนพันธุ์หมอนทอง
สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด บ้านภูมิเวท กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ ระดับชมเชย ประจำปี พ.ศ. 2562 ผลงาน "กระบวนการฟื้นฟูเด็ก 4G" จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
เจ้าหน้าที่และเด็กในความอุปการะ เข้าศึกษาดูงาน เรื่องการจัดการขยะของศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข
เจ้าหน้าที่และเด็กในความอุปการะ เข้าศึกษาดูงาน เรื่องการจัดการขยะของศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข
เจ้าหน้าที่และเด็กในความอุปการะ เข้าศึกษาดูงาน เรื่องการจัดการขยะของศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข
เจ้าหน้าที่และเด็กในความอุปการะ เข้าศึกษาดูงาน เรื่องการจัดการขยะของศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข
เจ้าหน้าที่และเด็กในความอุปการะ เข้าศึกษาดูงาน เรื่องการจัดการขยะของศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข
Care For Children จัดฝึกอบรมให้ความรู้ หลักสูตร การสร้างความตระหนักการเลี้ยงดูทดแทนในรูปแบบครอบครัวอุปถัมภ์
Care For Children จัดฝึกอบรมให้ความรู้ หลักสูตร การสร้างความตระหนักการเลี้ยงดูทดแทนในรูปแบบครอบครัวอุปถัมภ์
Care For Children จัดฝึกอบรมให้ความรู้ หลักสูตร การสร้างความตระหนักการเลี้ยงดูทดแทนในรูปแบบครอบครัวอุปถัมภ์
Care For Children จัดฝึกอบรมให้ความรู้ หลักสูตร การสร้างความตระหนักการเลี้ยงดูทดแทนในรูปแบบครอบครัวอุปถัมภ์
CSR ให้การสนับสนุน โดย บริษัท SCG สำนักงานใหญ่ จัดสถานที่ตลาดนัดสีเขียว ให้เด็กๆ ในความอุปการะของบ้านภูมิเวท ได้นำผลิตภัณฑ์จากฝีมือเด็กๆไปจำหน่าย
CSR ให้การสนับสนุน โดย บริษัท SCG ได้นำเด็กๆ ในความอุปการะเข้าชมการแข่งขันทีมฟุตบอลเมืองทอง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆในการเล่นฟุตบอล
CSR ให้การสนับสนุน โดย มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน กลุ่ม ปตท. มอบอาคารประหยัดพลังงานและศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทน ให้สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด
CSR ให้การสนับสนุน โดย มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน กลุ่ม ปตท. ให้งบประมาณ และสถาบันการเรียนรู้ เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง มอบแปลงผักกางมุ้ง ตามโครงการ "ผักกางมุ้ง สร้างฝัน สร้างรอยยิ้ม" ให้แก่สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด
joomla tutorials

หน้าแรก/Home

ข่าวประชาสัมพันธ์

--ข้อปฏิบัติต่อเด็กของสถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (รายละเอียดเพิ่มเติม)

-- แนวปฏิบัติในการทำงานกับสื่อ (รายละเอียดเพิ่มเติม)


 - ประกาศ สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (บ้านภูมิเวท) เรื่องรับสมัครสอบจ้างเหมาเอกชน ตำแหน่ง พี่เลี้ยง จำนวน 1 ตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 15-23 มีนาคม 2564 ในวันเวลาราชการ ณ ตึกอำนวยการสถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (ดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม)


- ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาอาหารประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สำหรับเดือนมกราคม ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

- ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบจ้างเหมาเอกชน สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เปิดรับสมัครสอบจ้างเหมาเอกชน ตำแหน่งครูช่วยสอน จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้าง 15,000.-บาท ระหว่างวันที่ 17-25 พฤศจิกายน 2563 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)ปล. เน้นเรื่องการสื่อสารภาษาอังกฤษ ระดับดี (การพูด อ่าน เขียน)สำหรับสอนเด็กชายไทยและต่างชาติ

- ประกาศ กรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่องประกวดราคาซื้อ การจัดหายานพาหนะรถบรรทุก (ดีเซล) 4 ตัน 6 ล้อ ของสถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิค (e-bidding) ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม) 

- เรื่อง ประกวดราคาซื้ออาหารประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยยื่นเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 18 กันยายน 2563 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

- รายการวัสดุอาหาร ปี 2564 (คุณลักษณะวัสดุอาหารประจำปีงบประมาณ 2564)

-  ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ณ ปัจจุบันขยายวงกว้าง กระทรวงสาธารณสุขจึงได้กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ทางสถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด จึงขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวของและแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่เข้ามายังหน่วยงาน ไม่ว่าจะมาติดต่อราชการ บริจาคเงิน/สิ่งของ หรือเลี้ยงอาหาร ขอให้สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกท่าน ล้างมือด้วยเจลหรือน้ำสบู่ และตรวจวัดอุณหภูมิ ณ จุดบริเวณที่เตรียมไว้ให้  ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ 


ผลงานนวัตกรรม (4G)

deedan01

          สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้รับรางวัลหน่วยงานดีเด่น ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี 2562 โดยใช้วิธีการ ๔G ในการดูแลเด็กในความอุปการะรวมถึงเด็กที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์และเด็กกลุ่มเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ เนื่องจากเด็กเหล่านี้เป็นเด็กที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด มีปัญหาซับซ้อนที่ต้องใช้การฟื้นฟูอย่างเข้มข้น ขั้นตอนกระบวนการทำงานมีความละเอียดและต้องประสานกับหน่วยงานอื่นที่ โดยการดำเนินการแบบองค์กรวม ๔G ได้แก่ Good Development , Good Environment , Good Team work , Good Care  (อ่านต่อ)

190605 0032 48973 48972
48974  190605 0057   190605 0005


บริจาค2

บริจาค1


 


 <<อ่านเพิ่มเติม>>


ติดต่อเรา

 

สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด
(บ้านภูมิเวท)
เลขที่ 2/2 ม.1 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. 02 583 3500 ,02 583 8345
ฝ่ายบริหาร ต่อ 100 ฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์ ต่อ 106
 โทรสาร 02 583 3500 ต่อ 200
e-mail : pakkredboy.go.th

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

newpulse e0ประกาศ  ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาซื้อประกวดราคาอาหารประจำปีงบประมาณ 2563 สำหรับเดือนเมษายน ถึง เดือนกันยายน 2563 ด้วยวิธี E-Bidding ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีกำหนดยื่นข้อเสนอราคา ในวันที่ 9 มีนาคม 2563 ระหว่างเวลา 8:30 น. ถึง 16:30 น. (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

 

ประวัติความเป็นมา


          สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด หรือ "บ้านภูมิเวท" เริ่มดำเนินการ
มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 เดิมเรียกว่า "สถานแนะนำปัญหาเด็ก" กองสงเคราะห์
เด็กและบุคคลวัยรุ่น กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย และได้เปลี่ยนชื่อ
หน่วยงานจากเดิมมาเป็น "สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด" เมื่อวันที่ 12
ธันวาคม 2504 ปัจจุบัน สังกัด กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก
เยาวชน และครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ จนถึงปัจจุบัน

          สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (บ้านภูมิเว) ให้การสงเคราะห์และ
คุ้มครองเด็กชายไทยและต่างชาติ ที่มีอายุระหว่าง 6-18 ปี ที่ประสบปัญหา
ครอบครัวแตกแยก ถูกทอดทิ้ง กำพร้า เร่ร่อน ขอทาน พลัดหลง ครอบครัว
เลี้ยงดูไม่เหมาะสม เด็กถูกกระทำทารุณกรรมจนเกิดอันตรายแก่ร่างกายและ
จิตใจ ทั้งจากบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลอื่น เป็นต้น

          สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด ได้ดำเนินงานตามกรอบของกฎหมาย
ด้วยกัน 4 ฉบับ ได้แก่

     1. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
     2. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว
         พ.ศ.2550
     3. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 3)
         พ.ศ.2560
     4. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
         เยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553

 

Additional information